Designmanual

Midt-Telemark Breiband AS eies av Telemark Energi AS (45 %),
Notodden Energi AS (45 %) og Kinck AS (10 %). Selskapets formål er å tilby private husholdninger, næringsliv og lag/organisasjoner i
kommunene Midt-Telemark og Nome et fremtidsrettet og superraskt bredbåndsnett med et unikt tjenesteinnhold. Alt levert gjennom en og samme fiberkabel, der tjenesteinnholdet er basert på Altibox.
Midt-Telemark Breiband AS har hatt en eventyrlig vekst siden oppstart og har i dag befestet sin posisjon som foretrukket leverandør i området.

Slagordet til Midt-Telemark Breiband er:

Logo

Logo til Midt-Telemark Breiband består av logosymbol og firmanavn. Symbolet illustrerer et abstrakt tverrsnitt av en fiberkabel som binder sammen boligene (punktene), mens de smale strekene illustrerer fiberlagte grøfter mellom boligene (strekene).
Symbolet utgjør også en pil som alltid skal peke mot logo.

Logo stående variant

Logo

Sort/hvitt og flat PMS-logo, finnes i både liggende og stående varianter.

Feil bruk av logo

Logoens proporsjonar eller fargar skal ikkje endrast. Det er ikkje lov å fjerne eller leggje til elementer i logoen.

Oppstilling av logo sammen med Altibox

Midt-Telemark Breiband er oftes å se sammen med logo/profil til Altibox.
Det er satt opp definerte måter hvor begge logoene fungere sammen,
og ivaretar begges uttrykk og profil.

Oppstilling hvor Midt-Telemark Breiband er avsender

Oppstilling hvor Altibox er avsender

Oppstilling av logo sammen med Altibox

Farger

Midt-Telemark Breiband har to hovedfarger i logoen.

Mørk blå
CMYK
95 / 72 /15 / 67
RGB 0 / 30 / 69
PMS 533
HEX #1F3044

Lys blå
CMYK
60 / 0 / 0 / 0
RGB 68 / 200 / 245
PMS 2985
HEX #48C6E4

Fonter

Primærfonten til Midt-Telemark Breiband er Helvetica. Dette er eit typesnitt som tar hensyn til god lesbarhet og som er tydelig i sin karakter. Fonten harmonerer godt til logo og det grafiske språket i profilen, og er å få i flere vekter:

Helvetica blir erstattes med Arial i Office – i dokumenter som Word, Excel og PowererPoint. Arial brukes også som standard i e-post og e-post signatur.

Word mal

Annonser

Det er utarbeidet annonsemaler for Midt-Telemark Breiband til
bruk på digitale og analoge flater.

Annonser

Som oftes annonserer Midt-Telemark Breiband sammen med Altibox – det er da Altibox sin profil som til enhver tid gjelder.

Annonser

Det er utarbeidet annonsemaler for Midt-Telemark Breiband til
bruk på digitale og analoge flater.