WHOLESALE

Bredbåndstilskuddsordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et bredbåndstilbud av god kvalitet. I de områdene vi har delfinansiert med støtte gjennom denne offentlige støtteordningen, tilbyr vi produktet Wholesale, som gir tilgang til aktuelt fibernett.

Offentlig støtte til bredbåndsutbygging

Tilskuddsordningen fra staten har vært forvaltet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i samspill med fylkeskommunene, mens de nye regionene vil overta ansvaret fra 2020.  I tillegg har kommuner og fylkeskommuner bidratt med støttemidler inn i prosjekter.

Avtaler og betingelser

Lurer du på noe?🤔

Ved tekniske henvendelser er det en fordel om du befinner deg i nærheten av
utstyret det gjelder, i tilfelle det viser seg å være behov for restart eller feilsøk.

Norges mest fornøyde kunder​

Åtte av ti sier de får et bedre liv med MOT

I løpet av 2023 har KSIndeks og Norsk Kundebarometer undersøkt hvilke selskaper i Norge som har den beste kundeservicen. Tusenvis av personer har svart på spørsmål om bedriften de er kunder av. Resultatene er klare og Altibox er på toppen i flere kategorier.