Midt-Telemark Breiband Sponser

Midt-Telemark Breiband leverer fremtids­rettede produkter og tjenester til Midt-Telemark og Nomes innbyggere. Som lokal leve­randør heier vi på alle lokale idrettslag, organisa­sjoner og kultur­aktiviteter, som bidrar til felles­skapet og gjør det godt å leve i de to kommunene. Gjennom vårt sponsorat Midt-Telemark Breiband Sponser, ønsker vi å bidra med økonomisk støtte til de du mener fortjener det.

Bla ned

Søk om å bli sponset i dag!

Sponsor
Navnet på kontaktpersonen.
+47
Kontaktpersonens telefonnummer.
Kontaktpersonens e-postadresse.
Navnet på laget eller organisasjonen som søker.
Beskriv prosjektet eller aktiviteten du søker sponsing for.
Hvordan kan laget/organisasjonen bidra til å profilere Midt-Telemark Breiband?
5000
Beløpet du søker om (opptil 10 000 kroner).
Samtykke
Alle lokale idrettslag, organisasjoner og kulturaktiviteter i Midt-Telemark og Nome som stimulerer til aktivitet og/eller som er til glede for mange i nærmiljøet kan søke om sponsormidler på inntil kr 10.000,- fra Midt-Telemark Breiband. Sponsormidler det søkes om, må være knyttet til pågående eller fremtidig prosjekt, aktivitet osv. Sponsormidler deles ikke ut til allerede gjennomførte prosjekter/aktiviteter osv., eller til drift av klubb/forening. Sponsormidlene må benyttes innen 12 måneder fra innvilget søknad.

Daglig innsats for kvalitetsbredbånd

Det er kanskje ikke så mange som tenker på hva som skal til for å sørge for kvalitetsmessig leveranse til alle hjem. Vi har hver dag hele året prosjektledere og montører som jobber med fibernettet, enten det er å koble opp nye kunder eller sørge for et stadig sterkere og sikkert nett.

Vårt mål er at du som kunde ikke skal merke noe om det skjer noe med nettet, derfor investerer vi stadig i nye ringkjøringer og foretar oppgraderinger.

Kvalitet og lokalt engasjement: Vår doble forpliktelse

Verdiskapingen som gjøres i selskapet blir igjen lokalt, vi benytter lokale entreprenører så langt det lar seg gjøre. Vi sponser lokale lag og foreninger fordi vi heier på de som er med på å skape trivsel i hjem­kommunene. Det er en fin måte for oss å gi tilbake til lokalsamfunnet på!

Vi har nå opprettet et sponsorat, Midt-Telemark Breiband Sponser, der lokale idrettslag, organisasjoner og kulturaktiviteter i Midt-Telemark og Nome som stimulerer til aktivitet og/eller som er til glede for mange i nærmiljøet kan søke om sponsormidler.

Ta kontakt så hjelper vi deg!😎

Ved tekniske henvendelser er det en fordel om du befinner deg i nærheten av utstyret det gjelder, i tilfelle det viser seg å være behov for restart eller feilsøk.

Norges mest fornøyde kunder

Midt-Telemark Breiband Sponser Breiset og Omegn Løypelag

Som stolt støttespiller for lokalsamfunnet, er vi i Midt-Telemark Breiband alltid på utkikk etter muligheter til å styrke og fremme det som gjør vårt område unikt. I høst kunne derfor alle lokale idrettslag, organisasjoner og kulturaktiviteter i Midt-Telemark og Nome kommune søke om sponsormidler på inntil kr 10.000, gjennom Midt-Telemark Breiband Sponser-initiativet. Responsen var overveldende, og blant de verdige vinnerne finner vi Breiset & Omegn Løypelag.

Ingerid (90) er kunden vi har ventet på!

Vi har hatt gleden av å besøke Ingerid, en spesiell kunde hos Midt-Telemark Breiband. Du lurer kanskje på hva som gjør helle så spesiell? Vel, Ingerid er vår kunde nummer 5000, og det er en stor milepæl for oss. For å feire anledningen tok vi med oss blomster og en smak av jul hjem til henne.