Netthets – Tips til foreldre

Vi i Midt-Telemark breiband engasjerer oss, i samarbeid med Altibox, i den viktige kampen mot netthets. Maria Abrahamsen er psykolog, forfatter og for mange kjent gjennom Instagram-kontoen @psyktdeg. Hun forteller at mange som har opplevd trakassering i spill godtar det som noe de bare må leve med – at det rett og slett er en del av spillkulturen. Slik bør man ikke tenke.
– Det er ikke greit. Trakassering er ulovlig, og handler om tekst, ord, bilder og symboler som blir brukt for å få deg til å føle deg hatet, truet eller nedverdiget. Mange foreldre er bekymret for sine barns spilleatferd og den digitale verdenen de lever i. Det er forståelig. Det er tross alt en verden det er vanskelig å få oversikt over, og som stadig er under utvikling.

Her er Marias råd:

 

👉  Anta at det er like stor sannsynlighet for at ditt barn er involvert i trakassering på nett som andre barn.

👉  Sett deg inn i spillene barna dine spiller. Les deg opp på nettet, be barnet ditt forklare eller vise deg, og – er du virkelig fremme i skoene – test det ut selv.

👉  Sett regler basert på kunnskapen du har tilegnet deg fra punktet over, i dialog med barnet.

👉  Vis nysgjerrighet og forståelse for barnets gaminginteresse, på samme måte som du ville gjort hvis det var fotball eller håndball

👉  Snakk med barnet eller ungdommen, og skap trygghet til å kunne snakke med deg om alt. Fortell om de ulike risikoene og hjelp dem å forme sunne holdninger til det. Dersom de likevel havner i en vond situasjon, er det viktig at de føler seg trygge nok til å fortelle om det.

👉  Bli bevisst over dine egne skjermvaner, din egen måte å snakke om andre på, dine holdninger og væremåte i møte med andre. Barn kopierer sine rollemodeller, og vi som foreldre er en av dem.

👉  Snakk med politiet om barnet ditt opplever noe mistenkelig, skremmende eller ulovlig.

Relevante artikler

Åtte av ti sier de får et bedre liv med MOT

I løpet av 2023 har KSIndeks og Norsk Kundebarometer undersøkt hvilke selskaper i Norge som har den beste kundeservicen. Tusenvis av personer har svart på spørsmål om bedriften de er kunder av. Resultatene er klare og Altibox er på toppen i flere kategorier.